Reputation: 3 %
Currently: offline
Member since 05/22/2022

bstrangtiona

Bác sĩ Trang, from Ho Chi Minh, Vietnam
Web: bacsitrang.com/, Bio: Bác sĩ Trang phẫu thuật thẩm mỹ với kinh nghiệm hơn 10.000 ca: nâng mũi, cắt mắt, độn cằm, Midface, căng da mặt,...
Add a new Link
Close (x)
Filter:
0%
0 folks

Bác sĩ Trang

https://bacsitrang.com - Details

bstrangtiona: Bác sĩ Trang phẫu thuật thẩm mỹ với kinh nghiệm hơn 10.000 ca: nâng mũi, cắt mắt, độn cằm, Midface, căng da mặt, cấy mỡ mặt….Bs Trang cũng là giảng viên của Đại Học Y Dược TPHCM và chứng...

to tags:              

prev  -  page 1  - next
Close (x)
Results 1 - 1 of 1 - (1 total) for bstrangtiona

prev  -  next

bstrangtiona's tags: