Reputation: 3 %
Currently: offline
Member since 06/12/2019

karvisco

karvis.co, from tehran, Islamic Republic of Iran
Web: karvis.co/, Bio: کلینیک ساختمانی کارویس
Add a new Link
Close (x)
Filter:
0%
0 folks

سقف کشسان در بازسازی ساختمان | کارو

https://karvis.co/mag/renovation-building-elastic-roof - Details

karvisco: باید گفت به وجود آوردن سقفی مزین و شیک در بازسازی بسیار اهمیت دارد این عمل در گذشته بیشتر با گچ بری های خاصی که مخصوص ایرانی ها بود.... بازسازی...

to tags:    

0%
0 folks

نماشویی ساختمان چه آسیبی به نما می

karvis.co/mag/building-facade-washing-destroy-c... - Details

karvisco: در بین کارفرمایان که می خواهند نماشویی ساختمان خود را به اجرا در آورند یک حساسیت کلی وجود دارد..پس از کار نماشویی ساختمان اگر آسیبی به...

to tags:    

0%
0 folks

نماشویی ساختمان بدون داربست

https://karvis.co/mag/building-facade-washing-scaffold - Details

karvisco: هنوز هم خیلی از افراد هستند که با نماشویی ساختمان آشنایی پیدا نکرده اند و یا روش های سنتی نماشویی ساختمان را همچنان در ذهن دارند که...نماشویی...

to tags:    

0%
0 folks

نماشویی ساختمان برای نماهای ترکیبی

https://karvis.co/mag/building-facade-washing-compound - Details

karvisco: در نماشویی ساختمان برای نماهای ترکیبی باید از روش های به خصوصی استفاده کرد، اما نماهای ترکیبی چه نوع نماهایی هستند؟ اگر می خواهید عمل...

to tags:    

0%
0 folks

اسیدشویی در نماشویی ساختمان

https://karvis.co/mag/building-facade-washing-acid - Details

karvisco: در نماشویی ساختمان بسته به نوع و جنس نما روش های نماشویی ساختمان با هم تفاوت می کند، مثلا برای نماهایی با جنس سنگ الخصوص گرانیت، سرامیک...

to tags:    

0%
0 folks

بالابر های صنعتی در نماشویی ساختما

https://karvis.co/mag/building-facade-washing-lift - Details

karvisco: هنوز هم خیلی از افراد هستند که نماشویی ساختمان را تنها با روش های سنتی از جمله کار با داربست را در ذهن دارند و...نماشویی ساختمان..

to tags:    

0%
0 folks

نماشویی ساختمان با تی و ابر

https://karvis.co/mag/building-facade-washing - Details

karvisco: در نماشویی ساختمان بسته به نوع و جنس نما روش های نماشویی باهم تفاوت می کند، مثلا برای نماهای با جنس شیشه، کامپوزیت و...نماشویی ساختمان...

to tags:    

0%
0 folks

نماشویی ساختمان با دستگاه واتر سند

https://karvis.co/mag/building-facade-washing-sandblast - Details

karvisco: در نماشویی ساختمان بسته به نوع و جنس نما روش های نماشویی باهم تفاوت می کند، مثلا برای نماهای با جنس سنگ، آجر ،بتن از روش نماشویی ساختمان...

to tags:    

0%
0 folks

نکات نماشویی ساختمان با دستگاه وات

https://karvis.co/mag/building-facade-washing-waterjet - Details

karvisco: در نماشویی ساختمان بسته به نوع و جنس نما روش های نماشویی باهم تفاوت می کند، مثلا برای نماهای با جنس سنگ، سرامیک، آجرو...نماشویی ساختمان...

to tags:    

0%
0 folks

موضوع جنس نما در نماشویی ساختمان

https://karvis.co/mag/building-facade-washing-issue - Details

karvisco: از ارکان مهم در نماشویی ساختمان موضوع جنس نما است، شاید اغلب مردم بر این باور باشند که نماشویی ساختمان برای همه نما ها به صورت یکسان و...نماشویی...

to tags:    

0%
0 folks

زیباتر کردن محیط با نماشویی ساختما

https://karvis.co/mag/building-facade-washing-beauty - Details

karvisco: شاید هنوز هم خیلی از افراد هستند که وقتی کلمه نماشویی ساختمان را به کار می بریم برایشان واضح نیست که نماشویی ساختمان دقیقا به چه کاری...

to tags:    

0%
0 folks

نحوه پرداخت هزینه کارشناسان نماشویی ساختمان

https://karvis.co/mag/building-facade-washing-experts - Details

karvisco: یکی از نکاتی که کمتر به آن توجه می شود در بخش نماشویی ساختمان این است که، نوع پرداخت هزینه ها به کارشناسان و کارگران نماشویی ساختمان به...

to tags:    

0%
0 folks

نماشویی ساختمان در تهران با ارسال رایگان

https://karvis.co/mag/building-facade-washing-tehran - Details

karvisco: در کار نماشویی ساختمان ساختمان یکی از عوامل مهم نوع ارائه خدمات توسط شرکتی است نماشویی ساختمان را به صورت حرفه ای به...نماشویی ساختمان...

to tags:    

0%
0 folks

نگاهی تازه به نماشویی ساختمان | کار

karvis.co/mag/building-facade-washing-fresh-loo... - Details

karvisco: باید گفت در کار نماشویی ساختمان اکثر افراد بر این باورند که زمانی که نمای ساختمانشان دچار هر نوع کثیفی..در کار نماشویی ساختمان بسته به...

to tags:    

0%
0 folks

نکات مهم نماشویی ساختمان | کارویس

https://karvis.co/mag/building-facade-washing-points - Details

karvisco: نماشویی ساختمان از آن دست خدمات ساختمانی است که حساسیت بالایی دارد و باید حتما توسط کارشناسانی که دوره های حرفه ای نماشویی ساختمان را...

to tags:    

0%
0 folks

تکنیک های کلیدی در نماشویی ساختمان

https://karvis.co/mag/building-facade-washing-technique - Details

karvisco: در کار نماشویی ساختمان معمولا افراد این تصور را دارند که با شستشوی نمای ساختمانشان بخشی از نما ممکن است...نماشویی ساختمان هایی که دارای...

to tags:    

0%
0 folks

شستشوی نما با چه قیمتی و چه روشی

https://karvis.co/mag/building-facade-washing-price - Details

karvisco: برای اینکه کار شستشوی نمای خود را آغاز کنید بهتر است در قدم اول جنس نمای خود را بشناسید و..قیمت شستشوی نما برای هر جنس از نما متفاوت است...

to tags:    

0%
0 folks

نماشویی مساجد کاشی کاری شده | کاروی

https://karvis.co/mag/facade-washing-tile - Details

karvisco: مراحل تعمیراتی که بعد از نماشویی ساختمان انجام می شود برای مساجد شامل مواردی است که...نماشویی برای این نوع بنا بسیار متفاوت است زیرا هر...

to tags:    

0%
0 folks

نماشویی ساختمان با طناب | کارویس

https://karvis.co/mag/building-facade-washing-the-rope - Details

karvisco: نماشویی ساختمان با طناب توسط چه کسانی انجام می شود؟...تیم راپل کاران یا همان کار با طناب نماشویی ساختمان کارویس دارای ویژگی های..نماشویی...

to tags:    

0%
0 folks

چند وقت یکبار شستشوی نما را انجام د

https://karvis.co/mag/building-facade-washing-how-often - Details

karvisco: شستشوی نما چند وقت یکبار باید انجام شود تا ساختمان نمای پاکیزه تری داشته باشد؟ نکات مهم راجع به شستشوی نما از دیدگاه شرکت کارویس این است...

to tags:    

prev  -  page 1  2  3  4  5  - 100 results in total  -  next
Close (x)
Results 1 - 20 of 100 - (204 total) for karvisco

prev  -  next

karvisco's tags: