Reputation: 3 %
Currently: offline
Member since 02/01/2011

meakaa

Meakaa, from Bangkok, Thailand
Web: www.sms1900.com
Add a new Link
Close (x)
Filter:
0%
0 folks
0%
0 folks

sms

http://links2rss.com/feed/68655715.xml - Details

meakaa: SMS Marketing เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารรูปแบบหนึ่ง ที่เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน...

0%
0 folks

ระบบ 1900(Audiotext)

http://www.sms1900.com/?page_id=128 - Details

meakaa: ข้อความ sms,ข้อความ,ส่ง sms ผ่านเน็ต,ส่ง sms,sms ส่ง,บริการส่ง sms,sms marketing,ส่งข้อความ,ส่งข้อความเข้ามือถือ,sms,ส่งข้อความเข้ามือถือผ่านอินเตอร์เน็ต,1900,audiotext,sms...

to tags:                

0%
0 folks
0%
0 folks

การตลาดผ่านช่องทาง Sms Marketing

http://www.sms1900.com/?page_id=101 - Details

meakaa: ข้อความ sms,ข้อความ,ส่ง sms ผ่านเน็ต,ส่ง sms,sms ส่ง,บริการส่ง sms,sms marketing,ส่งข้อความ,ส่งข้อความเข้ามือถือ,sms,ส่งข้อความเข้ามือถือผ่านอินเตอร์เน็ต,1900,audiotext,sms...

to tags:                

0%
0 folks

บริการส่งข้อความ sms sms marketing บริการเปิดหมายเลข 1900 audiotext

http://www.sms1900.com - Details

meakaa: บริการส่งข้อความ Sms ผ่านอินเตอร์เน็ตเป็นแนวทางการทำตลาดแบบ Sms Marketing ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทรงประสิทธิภาพ...

to tags:                

0%
0 folks
0%
0 folks

บริการส่งข้อความ sms|sms marketing 1900

http://links2rss.com/feed/769030460.xml - Details

meakaa: บริการส่งข้อความ sms sms marketing ส่งข้อความเข้ามือถือ ส่งข้อความเข้ามือถือผ่านอินเตอร์เน็ต

0%
0 folks

1900

http://links2rss.com/feed/684561875.xml - Details

meakaa: SMS Marketing เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารรูปแบบหนึ่ง ที่เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน...

0%
0 folks

ข้อความสั้นๆ

02/11/2011 01:28am - via http://www.sms1900.com/?... - Details

meakaa: ยุคสมัยที่โลกเข้าสู่ยุค 3G ที่ซึ่งข้อมูลมีเดียต่างๆ สามารถลอยผ่านอากาศข้ามซีกโลกได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจนัก...

to tags:                   ...

0%
0 folks

ส่ง sms

http://links2rss.com/feed/106762173.xml - Details

meakaa: บริการส่งข้อความมือถือผ่านเน็ต sms ทำการตลาด sms marketing ส่งข้อความเข้ามือถือ ส่งข้อความเข้ามือถือผ่านอินเตอร์เน็ต...

0%
0 folks

บริการส่งข้อความ sms

http://links2rss.com/feed/718229365.xml - Details

meakaa: บริการส่งข้อความ Sms ผ่านอินเตอร์เน็ตเป็นแนวทางการทำตลาดแบบ Sms Marketing ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทรงประสิทธิภาพ...

0%
0 folks

1900smsmarketing

http://links2rss.com/feed/496160994.xml - Details

meakaa: บริการส่งข้อความ sms sms marketing ส่งข้อความเข้ามือถือ ส่งข้อความเข้ามือถือผ่านอินเตอร์เน็ต

0%
0 folks

smsmarketing1900

http://links2rss.com/feed/1051121747.xml - Details

meakaa: บริการส่งข้อความ sms sms marketing ส่งข้อความเข้ามือถือ ส่งข้อความเข้ามือถือผ่านอินเตอร์เน็ต และ...

0%
0 folks
0%
0 folks

การตลาดผ่านโทรศัพท์มือถือ

02/11/2011 01:30am - via http://www.sms1900.com/?... - Details

meakaa: หากเราจะใช้โทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางในการโฆษณา และ ทำการตลาดแล้ว สิ่งทำให้ช่องทางนี้แตกต่าง...

to tags:                   ...

0%
0 folks

บริการส่งข้อความ sms| sms marke

02/11/2011 01:29am - via http://www.sms1900.com/?... - Details

meakaa: จากการที่ Twitter หรือ เว็บไซด์ที่ใช้ในการ “ทวิต” ข้อความสั้นๆ เข้าสู่โลกออนไลด์นั้นกำลังฮอตฮิตไปจนถึงทุกวงการไม่เ้ว้นแม้แต่...

to tags:                   ...

0%
0 folks
prev  -  page 1  - 18 results in total  -  next
Close (x)
Results 1 - 18 of 18 - (18 total) for meakaa

prev  -  next

meakaa's tags: