Reputation: 3 %
Currently: offline
Member since 05/02/2018

officesaigon

Office Saigon, from Ho Chi MInh, Vietnam
Web: www.officesaigon.vn
Add a new Link
Close (x)
Filter:
0%
0 folks

Văn phòng cho thuê Quận 1 giá rẻ Q2 2018

www.officesaigon.vn/van-phong-cho-thue-quan-1.h... - Details

officesaigon: Văn phòng cho thuê quận 1 đầy đủ thông tin, ✅ báo giá nhanh, ✅ giá tốt. Office Saigon dịch vụ tìm cho thuê văn phòng quận 1 nhanh chóng nhất ở quận 1.

0%
0 folks

TÒA NHÀ TITAN BUILDING

https://www.officesaigon.vn/toa-nha-titan-building.html - Details

officesaigon: Tòa nhà Titan Building cho thuê quận 1 có nhiều diện tích nhỏ, giá tốt nhất tại khu vực quận 1. Liên hệ 0987110011 gặp BQL Titan Building.

0%
0 folks

Tòa nhà Thanh Dung Building

www.officesaigon.vn/toa-nha-thanh-dung-building... - Details

officesaigon: Tòa nhà Thanh Dung Building cho thuê quận 1 có nhiều diện tích nhỏ, giá tốt nhất tại khu vực quận 1. Liên hệ 0987110011 gặp BQL Thanh Dung Building.

0%
0 folks

TÒA NHÀ NAM VIỆT BUILDING

www.officesaigon.vn/toa-nha-nam-viet-building.h... - Details

officesaigon: Tòa nhà Nam Việt Building cho thuê quận 1 có nhiều diện tích nhỏ, giá tốt nhất tại khu vực quận 1. Liên hệ 0987110011 gặp BQL Nam Việt Building. Vị trí: Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1 Diện...

0%
0 folks

TÒA NHÀ MÊ LINH POINT TOWER

www.officesaigon.vn/toa-nha-me-linh-point-tower... - Details

officesaigon: Tòa nhà Melinh Point Tower cho thuê quận 1 có nhiều diện tích, giá tốt nhất tại quận 1. Liên hệ 0987110011 gặp BQL Mê Linh Point Tower Vị trí: Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1 Diện tích: 50,...

0%
0 folks

TÒA NHÀ PVFCCO TOWER

https://www.officesaigon.vn/toa-nha-pvfcco-tower.html - Details

officesaigon: Tòa nhà PVFCCo Tower cho thuê quận 1 có nhiều diện tích, giá tốt nhất tại quận 1. Liên hệ 0987110011 gặp ban quản lý PVFCCo Tower Vị trí: Mạc Đỉnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1 Diện tích: 150, 200,...

0%
0 folks

TÒA NHÀ SCB BUILDING

https://www.officesaigon.vn/toa-nha-scb-building.html - Details

officesaigon: Tòa nhà SCB Building cho thuê quận 1 có nhiều diện tích nhỏ, giá tốt nhất tại khu vực quận 1. Liên hệ 0987110011 gặp BQL SCB 1 Building.

0%
0 folks

TÒA NHÀ AD BUILDING

https://www.officesaigon.vn/toa-nha-ad-building.html - Details

officesaigon: Tòa nhà AD Building cho thuê quận 1 có nhiều diện tích nhỏ, giá tốt nhất tại khu vực quận 1. Liên hệ 0987110011 gặp BQL AD Building.

0%
0 folks

TÒA NHÀ VT HOUSE BUILDING

www.officesaigon.vn/toa-nha-vt-house-building.h... - Details

officesaigon: Tòa nhà VT House Building cho thuê quận 1 có nhiều diện tích nhỏ, giá tốt nhất tại khu vực quận 1. Liên hệ 0987110011 gặp BQL VT House Building

0%
0 folks

TÒA NHÀ PRESIDENT PLACE TOWER

www.officesaigon.vn/toa-nha-president-place-tow... - Details

officesaigon: Tòa nhà President Tower cho thuê quận 1 có nhiều diện tích nhỏ, giá tốt nhất tại khu vực quận 1. Liên hệ 0987110011 gặp BQL President Tower

0%
0 folks

TÒA NHÀ THE LION BUILDING

www.officesaigon.vn/toa-nha-the-lion-building.h... - Details

officesaigon: Tòa nhà The Lion Building cho thuê quận 1 có nhiều diện tích nhỏ, giá tốt nhất tại khu vực quận 1. Liên hệ 0987110011 gặp BQL The Lion Building

0%
0 folks

TÒA NHÀ VIETPHONE BUILDING

www.officesaigon.vn/toa-nha-viet-phone-building... - Details

officesaigon: Tòa nhà Vietphone Building cho thuê quận 1 có nhiều diện tích nhỏ, giá tốt nhất tại khu vực quận 1. Liên hệ 0987110011 gặp BQL Vietphone Building.

0%
0 folks

TÒA NHÀ TKT BUILDING

https://www.officesaigon.vn/toa-nha-tkt-building.html - Details

officesaigon: Tòa nhà TKT Building cho thuê quận 1 có nhiều diện tích nhỏ, giá tốt nhất tại khu vực quận 1. Liên hệ 0987110011 gặp BQL TKT Building Vị trí: Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1 Diện tích:...

0%
0 folks

TÒA NHÀ DƯƠNG ANH BUILDING

www.officesaigon.vn/toa-nha-duong-anh-building.... - Details

officesaigon: Tòa nhà Dương Anh Building cho thuê quận 1 có nhiều diện tích nhỏ, giá tốt nhất tại khu vực quận 1. Liên hệ 0987110011 gặp BQL Dương Anh Building.

0%
0 folks

TÒA NHÀ VFC TOWER

https://www.officesaigon.vn/toa-nha-vfc-tower.html - Details

officesaigon: Tòa nhà VFC Tower cho thuê quận 1, các diện tích tại VFC Tower: 70m2, 140m2, 210m2, 420m2. Liên hệ thuê VFC Tower 0987110011

0%
0 folks

TÒA NHÀ SAIGON 3 BUILDING

www.officesaigon.vn/toa-nha-saigon-3-building.h... - Details

officesaigon: Tòa nhà Saigon 3 building cho thuê quận 1 có nhiều diện tích nhỏ, giá tốt nhất tại khu vực quận 1. Liên hệ 0987110011 gặp BQL Saigon 3 building

0%
0 folks

TÒA NHÀ P&T BUILDING

https://www.officesaigon.vn/toa-nha-pt-building.html - Details

officesaigon: Tòa nhà P&T Building cho thuê quận 1 có nhiều diện tích nhỏ, giá tốt nhất tại khu vực quận 1. Liên hệ 0987110011 gặp BQL P&T Building.

0%
0 folks

TÒA NHÀ KHANG THÔNG BUILDING

www.officesaigon.vn/toa-nha-khang-thong-buildin... - Details

officesaigon: Tòa nhà Khang Thông Building cho thuê quận 1 có nhiều diện tích nhỏ, giá tốt nhất tại khu vực quận 1. Liên hệ 0987110011 gặp BQL Khang Thông Building

0%
0 folks

TÒA NHÀ HOA LÂM BUILDING

www.officesaigon.vn/toa-nha-hoa-lam-building.ht... - Details

officesaigon: Tòa nhà Hoa Lâm Building cho thuê quận 1 có nhiều diện tích nhỏ, giá tốt nhất tại khu vực quận 1. Liên hệ 0987110011 gặp BQL Hoa Lâm Building

0%
0 folks

TÒA NHÀ QUEEN ANN BUILDING

www.officesaigon.vn/toa-nha-queen-ann-building.... - Details

officesaigon: Tòa nhà Queen Ann Building cho thuê quận 1 có nhiều diện tích, giá tốt nhất tại quận 1. Liên hệ 0987110011 gặp BQL Queen Ann Building.

prev  -  page 1  2  3  4  5  - 100 results in total  -  next
Close (x)
Results 1 - 20 of 100 - (100 total) for officesaigon

prev  -  next

officesaigon's tags: